HFMDHFMD
Spinix_CoverBG_page_Desktop_resultSpinix_CoverBG_page_Mobile_result
สล็อต
สล็อต
สล็อต
สล็อต
สล็อต
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"โรคมือเท้าปาก" โรคระบาดที่มักระบาดในช่วงหน้าฝน

HFMD

ในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงฤดูกาลที่มักมีการแพร่ระบาดของโรคระบาดหลายชนิด เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งยังเป็นช่วงที่สภาพร่างกายของมนุษย์มีการปรับตัวหากพักผ่อนไม่เพียงพอหรือตากฝนบ่อยๆ ก็อาจทำให้ร่างกายของมนุษย์มีภูมิคุ้มกันต่ำได้ง่ายมากขึ้น สำหรับ โรคมือเท้าปาก หรือ Hand Foot and Mouth Disease ถือเป็นอีกหนึ่งโรคระบาดที่มีการแพร่เชื้อมากที่สุดในช่วงฤดูฝน ทั้งยังเป็นโรคระบาดที่มีกลุ่มเสี่ยงในช่วงวัยเด็กเล็กมากที่สุด โรคนี้แพร่เชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงตามบ้านเรือนก็สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายเป็นอย่างมาก ดังนั้น เราจึงต้องรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้อยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่น เด็กเล็ก ที่สามารถติดเชื้อได้ง่าย มั่นล้างมือด้วยสบู่ ทำความสะอาดของเล่นและหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกับกับผู้อื่น เพื่อเป็นการลดอัตราการแพร่เชื้อและเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ จึงต้องปฏิบัติตามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปากหรือ Hand Foot and Mouth Disease เป็นโรคระบาดที่มีการแพร่เชื้อผ่านกลุ่มเอนเทอโรซึ่งโรคนี้สามารถแพร่ระบาดได้ทุกวัย สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการแพร่ระบาดมากที่สุดคือกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็ก เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดผู้ปกครองจึงต้องรักษาความสะอาดและดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปาก โรคระบาดชนิดนี้เป็นโรคระบาดที่อาการของผู้ใหญ่มักจะไม่รุนแรงเท่าเด็กทารก โดยโรคมือเท้าปากมีระยะเวลาในการฟักตัว 2-3 วัน อาการเริ่มต้นของไวรัสชนิดนี้กลุ่มเสี่ยงเช่น เด็กเล็ก มักมีอาการเริ่มต้นคือ มีไข้สูง 38-39 องศาและประมาณ 1-2 วันจะมีอาการเจ็บคอ อ่อนเพลียและเริ่มมีตุ่ม ผื่นหรือแผลอักเสบขึ้นตามผิวหนัง โรคมือเท้าปากมักมีแผลหรือตุ่มขึ้นตามบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้าและบริเวณปากทั้งภายนอกและภายใน ผู้ใหญ่ถึงแม้อาการจะไม่มีความรุนแรงแต่ต้องมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ

HFMD

ขอบคุณรูปภาพจาก google.com

ความอันตรายของการแพร่เชื้อโรคมือเท้าปาก 

อย่างที่ทราบกันว่าไวรัสชนิดนี้ เป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันกับเอนเทอโร ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปาก มักจะมีอาการเริ่มต้นคือ ไข้สูง และมีแผลหรือผื่นตามผิวหนังถึงแม้โรคระบาดชนิดนี้ผู้ใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงมากนักแต่อาจมีภาวะแทรกซ้อนหากผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาจะมีความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีความรุนแรง เช่น เหยื่อหุ้มสมองอักเสบ เหยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หรืออาจมีความรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องดูแลและให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด ดูแลเรื่องความสะอาดของเด็กทารกอย่างใกล้ชิด โรคมือเท้าปากสามารถแพร่เชื้อได้จากการสัมผัส การดื่มหรือการทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส จากอัตราการติดเชื้อโรคชนิดนี้มักพบการระบาดจากสถานที่รับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนและช่วงฤดูฝนที่สภาพร่างกายมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ จึงทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคที่ลดลง โดยโรคนี้สามารถติดเชื้อซ้ำได้ ถึงแม้จะมีภูมิคุ้มกันโรคแล้วภูมิคุ้มกันโรคอาจไม่สามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์อื่นได้ ถึงแม้จะเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันก็สามารถติดได้ซ้ำอีก ในช่วงฤดูฝนเราจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัดและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะเด็กทารกและเด็กเล็กที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งพ่อแม่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด

โรคมือเท้าปากถือเป็นโรคระบาดที่แพร่เชื้อได้ง่าย

สำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้มักเกิดกับเด็กทารกและเด็กเล็ก เพียงสัมผัสกับน้ำลาย น้ำมูกหรือสารคัดหลั่งจากจมูก ลำคอ น้ำลายก็สามรถติดเชื้อได้ การรักษาของโรคมือเท้าปากนั้น หากมีอาการหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยต้องรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือแยกตนเองออกจากผู้อื่นเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง หากผู้ป่วยท่านใดที่มีแผลบริเวณปากเพื่อการลดอาการเจ็บต้องทานอาการอ่อนหรืองดท่านอาหารเย็นไปก่อน ในการรักษาเบื้องต้นนั้น ศึกษาเพิ่มเติมได้ที สล็อตออนไลน์ พร้อมบอกการรักษาอาการทั่วๆไปตามอาการของผู้ป่วยแต่ต้องระวังและสังเกตภาวะแทรกซ้อนที่อันตายถึงชีวิตถึงแม้อาการจะไม่รุนแรงมากนักแต่ผู้ปกครองทุกคนต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้าน และตามสถานที่ต่างๆ เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อของไวรัสชนิดนี้

การป้องกันเบื้องต้นเพื่อลดการแพร่กระเชื้อโรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปากถือเป็นโรคระบาดที่สามารถแพร่เชื้อได้ง่าย และมีอัตราการแพร่กระจายเชื้อที่เพียงสัมผัสหรือทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเพียงเท่านี้ก็สามารถติดเชื้อได้แล้ว อย่างที่ทราบกันว่าเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปากนั้นจะมีระยะเวลาในการฟักตัว 2-3 วันและส่วนใหญ่มักจะแสดงอาการภายใน 1 อาทิตย์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเราจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปากอย่างเคร่งครัด

  1. รักษาความสะอาดล้างมือหลังสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้
  2. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน
  3. หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปาก
  4. หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรกักตัวจากผู้อื่นและรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
  5. ในช่วงฤดูฝนควรรักษาความสะอาดบ้านเรือนอยู่เสมอ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
HFMD
#Relative Post ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
HFMD
HFMD
สุดยอดเกมเดิมพัน สล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตมาแรงอันดับหนึ่งในไทย สล็อตออนไลน์ มือ ถือ รองรับทุกระบบทั้ง IOS และ Android มาตรฐานสากล ปลอดภัย 100%
เมนู SPINIX123
บทความและข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อ
สุดยอดเกมเดิมพัน สล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตมาแรงอันดับหนึ่งในไทย สล็อตออนไลน์ มือ ถือ รองรับทุกระบบทั้ง IOS และ Android มาตรฐานสากล ปลอดภัย 100%
ช่องทางการติดต่อ
Copyright 2022 © spinix123 สล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตอันดับ 1 ในประเทศไทย
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
stickyLINE_resultstickyFB_result
Spinix123-stickyline_gift
sticky-2-1-slotgameasia-result-1sticky-2-slotgameasia-result-1
{{ alertDialog.text }} เข้าสู่ระบบสำเร็จ {{ spin ? 'กำลังเข้าสู่ระบบ...' : 'เข้าสู่ระบบ' }}
หรือ
เข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊ก
เข้าสู่ระบบด้วยไลน์
{{ lang }}
ภาษาไทย
English
ลืมรหัสผ่าน ?