LayV (1)LayV (1)
Spinix_CoverBG_page_Desktop_resultSpinix_CoverBG_page_Mobile_result
สล็อต
สล็อต
สล็อต
สล็อต
สล็อต
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ไวรัส"เลย์วี"ไวรัสน้องใหม่ แพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน

LayV (1)

ไวรัส"เลย์วี"ไวรัสน้องใหม่ แพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน

หลังจากทั่วโลกต้องประสบกับปัญหาการแพร่เชื้อระบาดของไวรัสของโควิด 19 ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวกับการแพร่เชื้อไวรัสเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้นมีความรุนแรงถึงชีวิต และสร้างความเสียหายให้กับร่างกายมนุษย์ในระยะยาว หลายหน่วยงานจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแพร่เชื้อไวรัส ทั้งการให้ความรู้และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด สำหรับเชื้อไวรัสที่เริ่มมีการแพร่ระบาดครั้งใหม่อย่าง เชื้อไวรัสเลย์วี ถือเป็นอีกหนึ่งเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่เชื้อในประเทศจีน ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อถึง 35 ราย โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อได้จากสัตว์สู่สัตว์ สัตว์สู่คน ดังนั้น จึงได้มีประกาศให้ประชากรจากหลายประเทศเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสชนิดนี้ เชื้อไวรัสเลย์วีเป็นเชื้อไววัสในกลุ่มไวรัสนิปาห์ ซึ่งมีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ ไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ง่าย และสามารถติดเชื้อได้ทั้งสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คน ทางองค์การอนามัยโลกจึงได้มีการประกาศเตือนเฝ้าระวังเนื่องจากเชื้อไวรัสประเภทนี้มีอัตราการเสียชีวิต 40-75% ถือเป็นภัยคุมคามทางชีวภาพระดับ 4 และในขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เชื้อโรคและแบคทีเรียเพาะพันธุ์ได้ดี ดังนั้น จึงต้องรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงและรักษาความสะอาด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเลย์วี

สำหรับเชื้อไวรัสที่กำลังเริ่มมีการแพร่ระบาดอย่าง เชื้อไวรัสเลย์วี หรือ Langya henipavirus เป็นเชื้อไวรัสชนิดนิปาห์ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับไวรัสโรคหัดและไวรัสคามทูม เป็นอีกกลุ่มเชื้อไวรัสที่มีความอันตรายต่อชีวิตและสามารถแพร่เชื้อได้ทั้งจากสัตว์สู่คนและสัตว์สู่สัตว์ โดยหลังจากได้รับเชื้อผู้ป่วยมีความเสี่ยงมากถึง 40-75%  ถือเป็นไวรัสที่มีการแพร่เชื้อได้เร็วและมีความอันตราย ในขณะนี้ประเทศจีนเริ่มมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเลย์วีมากถึง 35 ราย สถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ได้เป็นการระบาดแบบคลัสเตอร์แต่เป็นการแพร่ระบาดที่เชื้อมีการกระจัดกระจายเนื่องจากไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อได้จากสัตว์สู่คนได้นั่นเอง จุดกำเนิดของเชื้อไวรัสเลย์วีมีตัวกลางการแพร่เชื้อจากหนูผีหรือ Shrew แต่อย่างไรก็ตามสัตว์ชนิดอื่นก็อาจจะเป็นแหล่งรังโรคของไวรัสชนิดนี้ได้เช่นเดียวกัน โรคไวรัสที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรคมักมีการแพร่ระบาดได้เร็ว หากผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ก็สามารถติดเชื้อได้

LayV virus

ขอบคุณรูปภาพจาก bangkokbiznews.com

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับโรคภัย ซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลก โดยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ถือเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้และ สล็อตออนไลน์ ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดนั้นประชากรทั่วโลกมีผู้ป่วยล้มตายมากกว่าล้านคน ซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดที่ร้ายแรงเป็นอย่างมาก แต่ในขณะนี้ได้มีการกระจายวัคซีนต้านโควิด 19 ให้หลายประเทศทั่วโลกได้ทำการฉีดเพื่อต้านไวรัส แต่ความน่ากลัวยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสชนิดใหม่อย่างเชื้อไวรัสเลย์วี ที่เป็นไวรัสชนิดใหม่ที่เริ่มมีการแพร่เชื้อในประเทศจีนหลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการหาวิธีป้องกันและการรับมือเชื้อไวรัสชนิดนี้ เพื่อการป้องกันเบื้องต้นทุกคนจึงต้องรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรง นอนพักผ่อนให้เพียงพอและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อให้ร่างกายได้สร้างภูมิคุ้มกันโรค และดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือน รวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของเชื้อไวรัสเลย์วี

อาการเบื้องต้นของเชื้อไวรัสเลย์วี

อาการเบื้องต้นของไวรัสชนิดนี้นั้นมีความคล้ายกับอาการของไขหวัดใหญ่ โดยเบื้องต้นอาการไม่รุนแรงมากและจากประวัติผู้ติดเชื้อยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสเลย์วี อาการเบื้องต้นคือ

  1. อาการปวดเมื่อยและอ่อนเพลีย
  2. บางรายการทำงานของไตและตับลดลง
  3. บางรายมีอาการมีไข้ เหนื่อยล้า ไอ
  4. เบื่ออาหาร คลื่นไส้และอาเจียน
  5. ผู้ป่วยบางรายอาจะมีความรุนแรงถึงชีวิต

ความอันตรายของเชื้อไวรัสเลย์วี

เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งยังทำให้เชื้อไวรัสสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย ในช่วงฤดูฝนนั้นมีไวรัสหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฉี่หนู และโรคไข้เลือกออก ซึ่งโรคภัยเหล่านี้นั่นบางโรคึมีพาหะนำโรคคือสัตว์ ซึ่งถือเป็นไวรัสที่มีการแพร่เชื้อที่กระจัดกระจายและแพร่เชื้อได้เร็ว ความอันตรายของเชื้อไวรัสเลย์วี นั้นอาการเบื้องต้นอาการคล้ายๆ กับไข้หวัดใหญ่ ซึ่งหากร่างกายของผู้ป่วยบางรายไม่แข็งแรงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง อาจมีความรุนแรงถึงชีวิตได้ ดังนั้น  เราจึงต้องรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงและรักษาความสะอาดบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ เชื้อโรคและไวรัสมักสะสมอยู่ตามสถานที่ชื้นและสกปรกเชื้อไวรัสเลย์วีนั้นมีพาหะนำโรคโดยหนูผี เป็นไวรัสอีกหนึ่งชนิดที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรคและสามารถแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน จึงต้องรักษาความสะอาดและมั่นติดตามขาวสารเกี่ยวกับโรคระบาดเพื่อการรับมือจากการแพร่ระบาดของไวรัส

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LayV (1)
#Relative Post ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LayV (1)
LayV (1)
สุดยอดเกมเดิมพัน สล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตมาแรงอันดับหนึ่งในไทย สล็อตออนไลน์ มือ ถือ รองรับทุกระบบทั้ง IOS และ Android มาตรฐานสากล ปลอดภัย 100%
เมนู SPINIX123
บทความและข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อ
สุดยอดเกมเดิมพัน สล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตมาแรงอันดับหนึ่งในไทย สล็อตออนไลน์ มือ ถือ รองรับทุกระบบทั้ง IOS และ Android มาตรฐานสากล ปลอดภัย 100%
ช่องทางการติดต่อ
Copyright 2022 © spinix123 สล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตอันดับ 1 ในประเทศไทย
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
stickyLINE_resultstickyFB_result
Spinix123-stickyline_gift
sticky-2-1-slotgameasia-result-1sticky-2-slotgameasia-result-1
{{ alertDialog.text }} เข้าสู่ระบบสำเร็จ {{ spin ? 'กำลังเข้าสู่ระบบ...' : 'เข้าสู่ระบบ' }}
หรือ
เข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊ก
เข้าสู่ระบบด้วยไลน์
{{ lang }}
ภาษาไทย
English
ลืมรหัสผ่าน ?