thyroid diseasethyroid disease
Spinix_CoverBG_page_Desktop_resultSpinix_CoverBG_page_Mobile_result
สล็อต
สล็อต
สล็อต
สล็อต
สล็อต
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ความผิดปกติของไทรอยด์ โรคใกล้ตัว อย่าคิดว่าไม่อันตราย

thyroid disease

โรคไทรอยด์ ถือเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ทุกคนจะต้องเฝ้าระวัง ทั้งยังส่งผลร้านต่อระบบภายในร่างกายที่มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต ร่างกายของมนุษย์นั้นมีระบบการทำงานที่หากมีจุดใดผิดปกติหรือเกิดโรคร้ายก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังหาย รวมไปถึงการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถดูแลรักษาโดยเริ่มต้นจากตัวเราเอง เพียงแค่เรารับประทานที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้เกิดโรคร้ายได้ โรคไทรอยด์ถือเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่มีอัตราการเกิดโรคสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทั้งยังเป็นโรคร้ายที่ส่งผลต่อระบบภายในร่างกายโดยตรง เนื่องจากเป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งหากเกิดความผิดปกติของฮอร์โมนก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติได้ ความสำคัญของฮอร์โมนที่ต่อมไทรอยด์ผลิตนั้นถือเป็นฮอร์โมนสำคัญของร่างกายมนุษย์ และฮอร์โมนไทรอยด์ยังส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์โดยตรง

เฝ้าระวังความผิดปกติของไทรอยด์

อย่างที่หลายคนทราบ โรคไทรอยด์เป็นอีกหนึ่งโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งโรคที่หากรักษาหายแล้วก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก และความอันตรายของโรคไทรอยด์นั้นหากผู้ป่วยที่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนก็สามารถรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับต่อมไทรอยด์นั้นถือเป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ โดยต่อมนี้จะทำงานอยู่บริเวณส่วนหน้าของลำคอ อีกทั้งยังมีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนและหลั่งฮอร์โมนสำคัญเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ปกติ รวมถึงการควคุมของต่อมใต้สมองและต่อมไฮโปธาลามัสในการสร้างฮอร์โมนภายในร่างกายจำเป็นต้องใช้ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบหลัก หากมีไอโอดีนน้อยหรือมากจนเกินไปจะทำให้การทำงานของอวัยวะในร่างกายผิดปกติได้ ดังนั้น เราจึงต้องเฝ้าระวังและสังเกความผิดปกติ โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโรคไทรอยด์ สำหรับปัจจัยเสี่ยงอาจส่งผลให้เกิดโรคไทรอยด์

 1. พันธุกรรรม
 2. การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์
 3. พักผ่อนไม่เพียงพอ
 4. มีภาวะความเครียดสูง
thyroid disease -1

ขอบคุณรูปภาพจาก google.com

 ภาวะไทรอยด์ผิดปกติสามารถจำแนกได้หลายประเภท

สาเหตุหลักของการเกิดโรคไทรอยด์ มักเกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ซึ่งถือเป็นอวัยวะสำคัญในการผลิตฮอร์โมนในร่างกาย ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดไทรอยด์เป็นพิษหรือภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้หากเกิดความผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที เพื่อติดตามอาการและรับการรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้มีอาการที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด ภาวะไทรอยด์ผิดปกติสามารถจำแนกได้ ดังนี้

 1. ไทรอยด์เป็นพิษ หรือ Hyperthyroidism เป็นภาวะเกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ที่ผลิตฮอร์โมนมากจนเกินไป หรือเกิดจากการได้รับไอโอดีนมากจนเกินไป อาการเบื้องต้นของไทรอยด์เป็นพิษ เช่น มือสั่น หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ ตาโปน ผมร่วง
 2. ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน หรือ Hypothyroidism เป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่ไม่เหมือนกับไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนมากจนเกินไป อาการเบื้องต้นคือ ร่างกายไม่ค่อยเผาผลาญ อ้วนง่าย ง่วงบ่อย และเฉื่อยชา
 3. ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ผู้ป่วยโรคไทรอยด์สามารถเกิดภาวะนี้อาจมีความอันตรายที่สามารถเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายอีกทั้งยังอาจส่งผลกระต่อการหลั่งปริมาณฮอร์โมนได้
 4. ต่อมไทรอยด์อักเสบ หรือ Thyroiditis เป็นภาวะที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย อาการเบื้องต้นคือ มีอาการเจ็บบริเวณต่อมไทรอยด์ เช่น มีก้อนเนื้อหรือมีไข้ขึ้นสูง

ความสำคัญของต่อมไทรอยด์ที่ส่งผลต่อร่างกาย

โรคไทรอยด์ เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการเผาผาญและฮอร์โมนภายในร่างกาย เนื่องจาก ไทรอยด์ถือเป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทั้งยังทำหน้าที่สำคัญในการผลิตฮอร์โมนเพื่อควบคุมระบบการเผาผลาญ หากต่อมไทรอยด์เกิดภาวะผิดปกติ เช่น ผลิตฮอร์โมนมากเกินไป หรือต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเผาผลาญภายในร่างกาย รวมไปถึงระบบต่างๆภายในร่างกายซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ ดังนั้น สล็อต แนะนำเราจึงต้องมั่นตรวจร่างกายอยู่เสมอ หากมีความผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรค อีกทั้งยังได้รับการรักษาที่ถูกวิธี ภาวะไทรอยด์ผิดปกติมีหลายประเภทเพราะหากไม่ได้รับการรักษาอาจมีผลเสียต่อร่างกายจนเกิดภาวะแทรกซ้อนและนำไปสู่การเสียชีวิตได้

 อาการของผู้ป่วยที่เสี่ยงเป็นโรคไทรอยด์

โรคไทรอยด์สามารถรักษาหายได้ แต่สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ดังนั้น ผู้ป่วยทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด หากไทรอยด์มีความผิดปกติต้องรีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี อย่างที่ทราบกันว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไทรอยด์นั้นมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น พันธุกรรม การสูบบุหรี่ หรือภาวะเครียดจนส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นต้น หากมีความรุนแรงอาจส่งผลร้ายถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยอาการเบื้องต้นมี ดังนี้

 1. วิตกกังวล หงุดหงิดมากกว่าปกติ
 2. อ้วนง่ายหรือผอมลงอย่างผิดปกติน้ำหนักลดแม้รับประทานมาก
 3. นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
 4. ถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้นวันละ 2-3 ครั้ง
 5. เหงื่อออกง่าย อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายและใจสั่น
 6. เกิดภาวะเครียด สมาธิสั้น
#TAG ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
thyroid disease
#Relative Post ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
thyroid disease
thyroid disease
สุดยอดเกมเดิมพัน สล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตมาแรงอันดับหนึ่งในไทย สล็อตออนไลน์ มือ ถือ รองรับทุกระบบทั้ง IOS และ Android มาตรฐานสากล ปลอดภัย 100%
เมนู SPINIX123
บทความและข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อ
สุดยอดเกมเดิมพัน สล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตมาแรงอันดับหนึ่งในไทย สล็อตออนไลน์ มือ ถือ รองรับทุกระบบทั้ง IOS และ Android มาตรฐานสากล ปลอดภัย 100%
ช่องทางการติดต่อ
Copyright 2022 © spinix123 สล็อต สล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตอันดับ 1 ในประเทศไทย
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
stickyLINE_resultstickyFB_result
Spinix123-stickyline_gift
sticky-2-1-slotgameasia-result-1sticky-2-slotgameasia-result-1
{{ alertDialog.text }} เข้าสู่ระบบสำเร็จ {{ spin ? 'กำลังเข้าสู่ระบบ...' : 'เข้าสู่ระบบ' }}
หรือ
เข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊ก
เข้าสู่ระบบด้วยไลน์
{{ lang }}
ภาษาไทย
English
ลืมรหัสผ่าน ?